Dieter-Lebrecht KOCH : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vytvoření a propagaci evropské cestovní karty  
- P8_DCL(2016)0114 - Nevzato v potaz  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 43 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o rozdílech mezi pohlavími v oblasti digitálních dovedností  
- P8_DCL(2016)0061 - Nevzato v potaz  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN  
Datum zahájení : 22-06-2016
Platné do : 22-09-2016
Počet signatářů : 35 - 29-09-2016
Písemné prohlášení o označování posledních sjezdů před zpoplatněnými silnicemi  
- P8_DCL(2016)0025 - Nevzato v potaz  
Richard SULÍK , Brando BENIFEI , Izaskun BILBAO BARANDICA , Jan KELLER , Merja KYLLÖNEN , Dieter-Lebrecht KOCH , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , Olga SEHNALOVÁ , Joachim STARBATTY  
Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 70 - 12-07-2016
Písemné prohlášení o cíli týkajícím se snížení počtu vážných zranění při dopravních nehodách  
- P8_DCL(2016)0004 - Nevzato v potaz  
Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL  
Datum zahájení : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatářů : 275 - 19-04-2016

Kontakt