Ivica TOLIĆ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) HR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dozor nad trhem a soulad výrobků (A8-0277/2018 - Nicola Danti) HR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) HR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt