Željana ZOVKO : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro rozvoj 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Kamerun  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.2)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt