Constanze KREHL : Úvodní stránka 

Předsedkyně 

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile 

Členka 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Poslední činnosti 

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt