John PROCTER : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Poslední činnosti 

Kontakt