John PROCTER : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Kontakt