Jordi SOLÉ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Rozpočtový výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Náhradník 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Podvýbor pro lidská práva 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Kontakt