Arndt KOHN : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie 

Náhradník 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Výbor pro regionální rozvoj 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 

Poslední činnosti 

Plán práce  
- P8_CRE-PROV(2019)04-15(13)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt