Patricia LALONDE : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Kontakt