André ELISSEN : Úvodní stránka 

Člen 

Rozpočtový výbor 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU 
Delegace pro vztahy s Afghánistánem 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt