Rupert MATTHEWS : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Náhradník 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Kontakt