John FLACK : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradník 

Výbor pro rybolov 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Kontakt