Marie-Pierre VIEU : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Rozpočtový výbor 
Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství 

Poslední činnosti 

Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt