France JAMET : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Náhradnice 

Výbor pro regionální rozvoj 
Výbor pro rybolov 

Poslední činnosti 

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Nakládání s odpady (B8-0231/2019) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt