Nosheena MOBARIK : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Náhradnice 

Výbor pro rybolov 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Kontakt