Jiří PAYNE : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 05-09-2017 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen

Národní strany 

  • 05-09-2017 / 01-07-2019 : Strana svobodných občanů (Česko)

Poslanci 

  • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradník 

  • 06-03-2018 / 23-04-2018 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
  • 21-03-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
  • 24-04-2018 / 13-06-2018 : Podvýbor pro lidská práva

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Složení Evropského parlamentu (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)  
 

Podporuji snížení počtu poslanců EP po odchodu britské delegace, je-li méně států, mělo by být méně poslanců. Některé státy se na uvolněná křesla vrhly jako na kořist. Přitom medvěd ještě běhá po lese.

Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Portugalsku (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao)  
 

Výměna dat má podle pravidla subsidiarity probíhat na úrovni členských států. Návrh je porušením článku 5 Lisabonské smlouvy (smlouvy o Evropské unii).

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (A8-0392/2017 - José Blanco López)  
 

Evropská unie se pokouší regulovat oblasti, které mají patřit do výhradní kompetence členských států.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech