Jiří PAYNE : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Složení Evropského parlamentu (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)  
 

Podporuji snížení počtu poslanců EP po odchodu britské delegace, je-li méně států, mělo by být méně poslanců. Některé státy se na uvolněná křesla vrhly jako na kořist. Přitom medvěd ještě běhá po lese.

Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Portugalsku (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao)  
 

Výměna dat má podle pravidla subsidiarity probíhat na úrovni členských států. Návrh je porušením článku 5 Lisabonské smlouvy (smlouvy o Evropské unii).

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (A8-0392/2017 - José Blanco López)  
 

Evropská unie se pokouší regulovat oblasti, které mají patřit do výhradní kompetence členských států.

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)  
 

Nesouhlasím s používáním elektrošoků a výbušnin při lovu ryb, nesouhlasím s tím, aby se to EU pokoušela regulovat.

Ženy, rovnost žen a mužů a spravedlnost v oblasti klimatu (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)  
 

Podle článku 21 Charty základních práv Evropské unie „je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména na základě pohlaví...“. Celý text je koncipován tak, že diskriminuje muže a je vůči mužům urážlivý, a proto je v rozporu se základními dokumenty Evropské unie a spadá do kategorie porušování lidských práv.

Kontakt