Asim ADEMOV : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem 

Poslední činnosti 

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) BG  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin) BG  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) BG  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt