Thomas WAITZ : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Petiční výbor 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Kontakt