Martin SCHIRDEWAN : Životopis 

Původní znění : DE 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 08/01/2019 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

  • 1998-2003 : studium na Svobodné univerzitě v Berlíně
  • 2007 : doktor politických věd

Profesní dráha 

  • 2006-2015 : vědeckovýzkumný spolupracovník poslance Bundestagu za levicovou politickou stranu Die Linke
  • 2006-2008 : vedoucí redaktor mládežnické přílohy deníku Neues Deutschland „Sacco & Vanzetti“
  • 2008-2014 : koordinátor platformy pro východní Německo v rámci konference předsedů politického klubu strany Die Linke
  • 2015-2017 : vedoucí úřadu Nadace Rosy Luxemburgové v Bruselu a kontaktní kanceláře v Aténách odpovědný za vybudování kontaktní kanceláře v Madridu
  • 11/2017 : poslanec Evropského parlamentu

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
  • 2012-2015 : člen předsednictva Die Linke (Levice)
  • 2018 : člen předsednictva Die Linke

Kontakt