Martin SCHIRDEWAN : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES  
- IMCO_AD(2019)630406 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení  
- ECON_AD(2018)625345 -  
-
ECON 
STANOVISKO k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond  
- IMCO_AD(2018)627566 -  
-
IMCO 

Kontakt