Maria Gabriela ZOANĂ : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Členka 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem 

Náhradnice 

Výbor pro regionální rozvoj 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Kontakt