Maria Gabriela ZOANĂ : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019  
- REGI_AD(2019)631920 -  
-
REGI 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017  
- FEMM_AD(2019)630380 -  
-
FEMM 
POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu  
- FEMM_AD(2018)628429 -  
-
FEMM 
STANOVISKO obsahující doporučení Komisi k humanitárním vízům  
- FEMM_AD(2018)622295 -  
-
FEMM 

Kontakt