Jacques COLOMBIER : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Náhradník 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Rozpočtový výbor 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Kontakt