Elsi KATAINEN : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradnice 

Výbor pro regionální rozvoj 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Běloruskem 
Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

Kontakt