Thomas MANN : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Hospodářský a měnový výbor 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 

Poslední činnosti 

Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt