Aleksander GABELIC : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy s Běloruskem 

Náhradník 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Poslední činnosti 

Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SV  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt