Karin RIIS-JØRGENSEN : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Místopředsedkyně
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Místopředsedkyně

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

Náhradnice 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod  
- IMCO_AD(2008)409762 -  
-
IMCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zřízení horké linky v rámci celé EU pro oběti obchodování s lidmi  
- P6_DCL(2007)0035 - Nevzato v potaz  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Datum zahájení : 28-03-2007
Platné do : 28-06-2007
Počet signatářů : 306 - 28-06-2007
Písemné prohlášení o dětských tísňových linkách  
- P6_DCL(2005)0050 - Přijato  
Lissy GRÖNER , Genowefa GRABOWSKA , Karin RIIS-JØRGENSEN , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA  
Datum zahájení : 26-09-2005
Platné do : 26-12-2005
Přijato (datum) : 17-01-2006
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2006)0009
Počet signatářů : 394 - 26-12-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.