Danilo Oscar LANCINI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Poslední činnosti 

Kontakt