Werner LANGEN : Úvodní stránka 

Předseda 

Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Člen 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Hospodářský a měnový výbor 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 

Náhradník 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt