Karine GLOANEC MAURIN : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Náhradnice 

Rozpočtový výbor 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 

Poslední činnosti 

Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt