Mirja VEHKAPERÄ : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro rozvoj 

Členka 

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 

Poslední činnosti 

Kontakt