Romeo FRANZ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Izraelem 

Náhradník 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem 

Poslední činnosti 

Kontakt