Anne VAN LANCKER : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistische Partij.Anders- Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionaal, Integraal Democratisch, Toekomstgericht (Belgie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Vyšetřovací výbor ke krizi společnosti Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradnice 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rozvoj

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu  
- EMPL_AD(2005)357591 -  
-
EMPL 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o porodním píštěli  
- P6_DCL(2007)0017 - Nevzato v potaz  
Véronique MATHIEU HOUILLON , Anne VAN LANCKER , Luisa MORGANTINI , Hiltrud BREYER , Sophia in 't VELD  
Datum zahájení : 12-02-2007
Platné do : 14-05-2007
Počet signatářů : 176 - 14-05-2007
Písemné prohlášení o právu žen na sebeurčení, náležitou sexuální výchovu a plánované rodičovství v Evropské unii  
- P6_DCL(2005)0079 - Nevzato v potaz  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Datum zahájení : 12-12-2005
Platné do : 12-03-2006
Počet signatářů : 84 - 12-03-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.