Stefan GEHROLD : Úvodní stránka 

Člen 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro rozvoj 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem 

Poslední činnosti 

Kontakt