Ralph PACKET : Úvodní stránka 

Člen 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Náhradník 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Indií 

Poslední činnosti 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt