• Frank   VANHECKE  

Frank VANHECKE : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o společném podniku ECSEL  
- CONT_AD(2014)521741 -  
-
CONT