• Frank   VANHECKE  

Frank VANHECKE : Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2012  
- A7-0240/2014 -  
-
CONT 
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2012  
- A7-0231/2014 -  
-
CONT