Frank VANHECKE : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 21-07-1999 : Technická skupina nezávislých poslanců – smíšená skupina - Člen
 • 22-07-1999 / 02-10-2001 : Technická skupina nezávislých poslanců – smíšená skupina - Člen předsednictva
 • 03-10-2001 / 04-06-2003 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 04-06-2003 : Vlaams Blok (Belgie)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro občanské svobody a práva, spravedlnost a domácí věci
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Kypr
 • 17-01-2002 / 04-06-2003 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 07-02-2002 / 04-06-2003 : Delegace při Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pro otázky odposlechového systému Echelon
 • 17-01-2002 / 04-02-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch
 • 05-02-2002 / 04-06-2003 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 07-02-2002 / 04-06-2003 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Litva

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu