Frank VANHECKE : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Nezařazení poslanci
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Skupina Identita, tradice, suverenita - Člen
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 14-11-2004 : Vlaams Blok (Belgie)
 • 15-11-2004 / 13-07-2009 : Vlaams Belang (Belgie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru (EHP)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petiční výbor

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zavedení dne památky obětí islamistického násilí  
- P6_DCL(2009)0039 - Nevzato v potaz  
Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN , Frank VANHECKE  
Datum zahájení : 23-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 11 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o pokusech dosáhnout propadnutí kláštera sv. Gabriela v jihovýchodním Turecku ve prospěch státu  
- P6_DCL(2009)0003 - Nevzato v potaz  
Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN  
Datum zahájení : 12-01-2009
Platné do : 14-04-2009
Počet signatářů : 36 - 15-04-2009
Písemné prohlášení o žádosti Jordánska o vydání evropských občanů kvůli kritice islámu  
- P6_DCL(2008)0081 - Nevzato v potaz  
Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN  
Datum zahájení : 08-10-2008
Platné do : 22-01-2009
Počet signatářů : 15 - 23-01-2009

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.