Frank VANHECKE : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 08-11-2011 : Nezařazení poslanci
 • 09-11-2011 / 30-06-2014 : Evropa Svobody a Demokracie - Místopředseda/Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 05-12-2011 : Vlaams Belang (Belgie)
 • 06-12-2011 / 30-06-2014 : Onafhankelijk (Belgie)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro lidská práva
 • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 08-11-2011 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 16-09-2009 / 08-11-2011 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 09-11-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 09-11-2011 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2012  
- A7-0240/2014 -  
-
CONT 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o společném podniku ECSEL  
- CONT_AD(2014)521741 -  
-
CONT 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Otázky položené předsednictvu, Konferenci předsedů a kvestorům 
Poslanci mohou klást předsedovi Parlamentu otázky týkající se plnění úkolů předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Čl. 32 odst. 2 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech