• Luigi   VINCI  

Luigi VINCI : Návrhy usnesení - 5. volební období 

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la situation en Ouganda FR  
- B5-0352/2003  
Proposition de résolution au nom du groupe GUE/NGL FR  
- B5-0299/2003  
MOTION FOR A RESOLUTION (art.50) on the situation in Indonesia, most particularly in Papua and Aceh EN  
- B5-0298/2003