Luigi VINCI : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen
  • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 28-04-2004 : Partito della rifondazione comunista (Itálie)
  • 29-04-2004 / 19-07-2004 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Itálie)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zahraniční věci, bezpečnost, společnou bezpečnost a obrannou politiku
  • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku
  • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu