Jan MULDER
 • Jan
  MULDER
 • Nizozemsko
 • Datum narození: 3. říjen 1943, Diever

Politické skupiny

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Člen
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Člen
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen
 • 22.06.2010 / 30.06.2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nizozemsko)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nizozemsko)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nizozemsko)
 • 22.06.2010 / 30.06.2014 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nizozemsko)

Předseda

 • 03.10.2011 / 18.01.2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Místopředseda

 • 21.02.2002 / 17.12.2002 : Dočasný výbor pro slintavku a kulhavku
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Rozpočtový výbor
 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Rozpočtový výbor

Kvestor

 • 16.01.2007 / 13.07.2009 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 16.01.2007 / 13.07.2009 : Evropský parlament

Člen

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 29.09.1994 / 15.01.1997 : Výbor pro kontrolu rozpočtu
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Výbor pro kontrolu rozpočtu
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro rozpočty
 • 29.09.1999 / 14.01.2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Rozpočtový výbor
 • 17.01.2002 / 20.02.2002 : Dočasný výbor pro slintavku a kulhavku
 • 06.02.2002 / 30.04.2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 21.07.2004 / 21.07.2004 : Rozpočtový výbor
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 16.01.2007 / 13.07.2009 : Kvestoři
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Rozpočtový výbor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • 05.07.2010 / 18.01.2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 29.09.2011 / 02.10.2011 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 03.10.2011 / 18.01.2012 : Konference předsedů výborů
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19.01.2012 / 04.07.2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 05.07.2012 / 30.06.2014 : Rozpočtový výbor

Náhradník

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Výbor pro rozpočty
 • 16.01.1996 / 17.07.1996 : Dočasná expertní skupina pro systém komunitárního tranzitu
 • 18.07.1996 / 13.03.1997 : Dočasná expertní skupina pro systém komunitárního tranzitu
 • 16.01.1997 / 23.02.1999 : Delegace pro vztahy se Slovinskem
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Výbor pro rozpočty
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Slovinsko
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro kontrolu rozpočtu
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 06.02.2002 / 30.04.2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Maďarsko
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 03.09.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro rybolov
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro rybolov
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro rybolov
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 01.07.2010 / 21.11.2010 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 01.07.2010 / 30.06.2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 01.07.2010 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 01.07.2010 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 22.11.2010 / 28.09.2011 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 22.11.2010 / 18.01.2012 : Rozpočtový výbor
 • 19.01.2012 / 04.07.2012 : Rozpočtový výbor
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz
 • 05.07.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

55

Jednání o VFR na období 2014–2020: ponaučení a další postup (krátké přednesení)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(23)

Výroční zpráva za rok 2012 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (rozprava)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(23)

Absolutorium za rok 2012 (rozprava)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

Absolutorium za rok 2012 (rozprava) (2)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

Obecné pokyny pro rozpočet na rok 2015 – oddíl III (rozprava)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(10)

Obecné pokyny pro rozpočet na rok 2015 – oddíl III (rozprava) (2)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(10)

Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2012 (rozprava)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(11)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

3

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

40

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014– všechny oddíly

LIBE
09-09-2013 LIBE_AD(2013)514866

STANOVISKO průběžná zpráva v zájmu dosažení pozitivního výsledku při postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020 (2011/0177(APP)

CONT
08-10-2012 CONT_AD(2012)494615

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

12

STANOVISKO k jednání o VFR na období 2014–2020: ponaučení a další postup

LIBE
26-02-2014 LIBE_AD(2014)529716

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2011

LIBE
05-03-2013 LIBE_AD(2013)500655

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2011: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500658

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU za rozpočtový rok 2011

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500657

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2011

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500656

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2011

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500654

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500653

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise a výkonné agentury

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500652

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro justiční spolupráci za rozpočtový rok 2011

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500648

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2011

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500644

Návrhy usnesení

17

Společný návrh usnesení o invazi Ruska na Ukrajinu

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Návrh usnesení o invazi Ruska na Ukrajinu

11-03-2014 B7-0267/2014

Společný návrh usnesení o situaci na Ukrajině

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Návrh usnesení o situaci na Ukrajině

25-02-2014 B7-0222/2014

Společný návrh usnesení o občanství EU na prodej

14-01-2014 RC-B7-0015/2014

Návrh usnesení o občanství EU na prodej

13-01-2014 B7-0017/2014

Společný návrh usnesení o situaci v oblasti lidských práv v Ázerbájdžánu

23-05-2012 RC-B7-0252/2012

Parlamentní otázky

34

  Budget for animal diseases

10-04-2014 P-004448/2014 Komise

Občanství EU na prodej

04-12-2013 O-000138/2013 Komise

Občanství EU na prodej

04-12-2013 O-000137/2013 Rada

  Risk-based checks at airports

01-10-2013 E-011160/2013 Komise

Chorvatský člen Účetního dvora

30-09-2013 O-000100/2013 Rada

  Biogas plants

17-12-2012 E-011509/2012 Komise

  Spain's decision to issue residence permits to Russians

10-12-2012 E-011252/2012 Komise

  Natura 2000

12-11-2012 E-010300/2012 Komise

  Export of embryos outside the EU

24-10-2012 E-009736/2012 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 6. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

78

Vysvětlení hlasování

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

A6-0168/2009 - ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007

Vysvětlení hlasování

26-03-2009 P6_CRE(2009)03-26(5)

A6-0091/2009 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), pokud jde o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství

Uvádění na trh a používání krmiv (rozprava)

05-02-2009 P6_CRE(2009)02-05(3)

Vysvětlení hlasování

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - ZPRÁVA „2050: Budoucnost začíná dnes – Doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU na ochranu klimatu“

Vysvětlení hlasování (pokračování)

13-01-2009 P6_CRE(2009)01-13(9)

A6-0505/2008 - ZPRÁVA o společné zemědělské politice a potravinovém zajištění světa

Vysvětlení hlasování

04-12-2008 P6_CRE(2008)12-04(8)

A6-0396/2008 - ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

7

ZPRÁVA o minimalizaci administrativních nákladů stanovených právními předpisy

CONT
03-07-2007 A6-0275/2007

ZPRÁVA o návrhu opravného rozpočtu č. 11/2004 Evropské unie na rozpočtový rok 2004

BUDG
30-11-2004 A6-0053/2004

ZPRÁVA o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2004 na rozpočtový rok 2004

BUDG
07-09-2004 A6-0004/2004

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

14

STANOVISKO k finančním aspektům reformní smlouvy

AGRI
27-05-2008 AGRI_AD(2008)404662

STANOVISKO k návrhu nařízení Komise (ES, Euratom), kterým se mění nařízení Komise č. 2343/2002 (ES, Euratom) o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

CONT
27-02-2008 CONT_AD(2008)400294

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008

AGRI
09-10-2007 AGRI_AD(2007)390589

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky

CONT
11-09-2007 CONT_AD(2007)390490

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti

BUDG
14-11-2005 BUDG_AD(2005)364776

STANOVISKO o návrhu směrnice Rady o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků

BUDG
14-11-2005 BUDG_AD(2005)364774

STANOVISKO k návrhu na obnovení interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu

CONT
05-10-2005 CONT_AD(2005)362492

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006

PECH
15-09-2005 PECH_AD(2005)360165

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o Evropském rybářském fondu

CONT
14-06-2005 CONT_AD(2005)357830

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti

CONT
13-05-2005 CONT_AD(2005)355607

Návrhy usnesení

10

NÁVRH USNESENÍ, o povolení chlorovaných kuřat

16-06-2008 B6-0309/2008

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o Keni

15-01-2008 RC-B6-0024/2008

NÁVRH USNESENÍ, o volbách v Keni

14-01-2008 B6-0027/2008

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o situaci v Zimbabwe

06-09-2006 RC-B6-0495/2006

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o lesních požárech a povodních

06-09-2006 RC-B6-0460/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe

05-09-2006 B6-0502/2006

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  MOTION FOR A RESOLUTION on this summer's forest fires and floods in the European Union

04-09-2006 B6-0473/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources

25-01-2006 B6-0084/2006

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o suchu v Portugalsku

13-04-2005 RC-B6-0255/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on the drought in Portugal

11-04-2005 B6-0259/2005

Písemná prohlášení

1

Písemné prohlášení k reakci Evropského parlamentu na katastrofu v Asii způsobenou vlnou tsunami

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Datum zahájení : 10-01-2005
Platné do : 10-04-2005
Počet signatářů : 112 - 10-04-2005

Parlamentní otázky

49

  Trade in pet animals

23-04-2009 E-3309/2009 Komise

  Implementing the milk quota scheme in Italy

16-04-2009 E-3162/2009 Komise

  Poultry red mite

06-04-2009 E-2867/2009 Komise

  French levies on imported seed

02-04-2009 P-2718/2009 Komise

  Dairy situation in the EU and the Netherlands

13-03-2009 P-1844/2009 Komise

  Classification of eggs

20-02-2009 P-1366/2009 Komise

  GMO approval procedure and zero tolerance policy and the economic consequences thereof

04-11-2008 H-0878/2008 Komise

  Evaluation of the Nitrates Directive

24-07-2008 E-4468/2008 Komise

  Evaluation of the Nitrates Directive

24-07-2008 P-4457/2008 Komise

  Prohibition of rearing laying hens in unenriched cages from 1 January 2012

09-07-2008 E-4137/2008 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 5. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

114

  Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(9)

  2002 discharges (continuation)

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(18)

  Vote

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(4)

  Vote

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(6)

  Approval of the Minutes of the previous sitting

08-03-2004 P5_CRE(2004)03-08(4)

  Vote

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(4)

  Asian bird flu

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(1)

  Asian bird flu (2)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(1)

  2001 discharge: Committee of the Regions

28-01-2004 P5_CRE(2004)01-28(11)

  Follow-up to 2001 discharges (Commission)

28-01-2004 P5_CRE(2004)01-28(12)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

13

  Report 1. on the discharge to the European Agency for Reconstruction for the financial year 2002 (C5-0632/2003 - 2003/2242(DEC)); 2. on the discharge to the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2002 (C5-0636/2003 - 2003/2246(DEC)); 3. on the discharge to the European Environment Agency for the financial year 2002 (C5-0635/2003 - 2003/2245(DEC)); 4. on the discharge to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products for the financial year 2002 (C5-0638/2003 - 2003/2255(DEC)); 5. on the discharge to the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year 2002 (C5-0637/2003 - 2003/2247(DEC)); 6. on the discharge to the European Centre for the Development of Vocational Training for the financial year 2002 (C5-0630/2003 - 2003/2240(DEC)); 7. on the discharge to Eurojust for the financial year 2002 (C5-0662/2003 - 2003/2256(DEC)); 8. on the discharge to the European Training Foundation for the financial year 2002 (C5-0641/2003 - 2003/2259(DEC)); 9. on the discharge to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2002 (C5-0631/2003 - 2003/2241(DEC)) 10. on the discharge to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2002 (C5-0634/2003 - 2003/2244(DEC)); 11. on the discharge to the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia for the financial year 2002 (C5-0633/2003 - 2003/2243(DEC)) - Committee on Budgetary Control

CONT
24-03-2004 A5-0212/2004

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section III - Commission - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0349/2003

Návrhy usnesení

38

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Eurostat

21-04-2004 RC-B5-0218/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on Eurostat

20-04-2004 B5-0220/2004

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe

14-01-2004 RC-B5-0016/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the political situation in Zimbabwe

13-01-2004 B5-0023/2004

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe

04-06-2003 RC-B5-0287/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights in Zimbabwe

02-06-2003 B5-0308/2003

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  MOTION FOR A RESOLUTION on religious freedom

20-11-2002 B5-0445/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe

04-09-2002 RC-B5-0464/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Zimbabwe

02-09-2002 B5-0485/2002

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Písemná prohlášení

2

  Written declaration on applying codecision to decisions taken under Article 37 of the Treaty

21-10-2002 P5_DCL(2002)0018 Nevzato v potaz

Podrobnosti

James L.C. PROVAN , Jan MULDER , Terence WYNN

Datum zahájení : 21-10-2002
Platné do : 21-01-2003
Počet signatářů : 64 - 21-01-2003

  Written declaration on a study to be carried out into the unintended disproportionately adverse side-effects on the economy of the directive on the conservation of wild birds, the habitats directive and the Natura 2000 directive

19-12-2000 P5_DCL(2000)0022 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Toine MANDERS , Elly PLOOIJ-VAN GORSEL , Jan MULDER , Jules MAATEN , Maria Johanna (Marieke) SANDERS-TEN HOLTE

Datum zahájení : 19-12-2000
Platné do : 19-03-2001
Počet signatářů : 21 - 19-03-2001

Parlamentní otázky

79

  Distortion of competition by CO2 allocation plans

29-04-2004 E-1448/2004 Komise

  Cheap imports of soft drinks from Switzerland to the EU

01-04-2004 H-0201/2004 Komise

  Unfair competition as a result of major differences in charges made for rendering

02-03-2004 E-0802/2004 Komise

  Requirement to keep poultry indoors

13-02-2004 E-0548/2004 Komise

  Use of meat-and-bone meal in animal feed

11-02-2004 E-0505/2004 Komise

  Discrimination against a Netherlands onion farmer in Poland

04-02-2004 E-0406/2004 Komise

  Distortion of competition by the introduction of regional premiums

07-01-2004 E-0033/2004 Komise

  Winding-up of contracts in the Eurostat affair

16-12-2003 E-3888/2003 Komise

  Circumvention of sugar import tariffs

05-12-2003 E-3610/2003 Komise

Prohlášení (7. volební období)