Jörgen WARBORN : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Rozpočtový výbor 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Kontakt