Isabel WISELER-LIMA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Náhradnice 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Kontakt