Marion WALSMANN : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro právní záležitosti 

Členka 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Náhradnice 

Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Kontakt