Robert BIEDROŃ : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Člen 

Rozpočtový výbor 
Delegace pro vztahy s Běloruskem 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 

Poslední činnosti 

Kontakt