Caroline ROOSE : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro rozvoj 
Výbor pro rybolov 
Delegace pro vztahy s Palestinou 

Poslední činnosti 

Kontakt