Radka MAXOVÁ : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 

Kontakt