Elżbieta RAFALSKA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Kontakt